Privacy verklaring

Inleiding
PosterTime (hierna: “wij”) verwerkt persoonsgegevens van haar prospects, klanten en andere contactpersonen. Wij doen dit om onze klanten en prospects zo goed mogelijk te helpen en om onze doelstellingen te bereiken. In deze privacy verklaring  leggen we uit waarom en op welke manier we persoonsgegevens verwerken.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, betaalgegevens, IP-adres, social ID, cookie ID (over cookies lees je meer in ons cookiestatement) en surfgedrag.

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?

Wettelijke verplichtingen

Een deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om persoonsgegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte. Zo zijn we verplicht je gegevens tot zeven jaar na het plaatsen van je bestelling te bewaren. We bewaren je gegevens overigens niet langer dan wettelijk noodzakelijk is.

Dienstverlening

We gebruiken je NAW-gegevens en indien nodig je telefoonnummer om je bestelling naar jouw volle tevredenheid te kunnen maken, te verwerken en te versturen. Via je email-adres blijven we met je in contact over het definitief maken van je bestelling en de status ervan en ontvang je de factuur van je bestelling. Indien je dit hebt aangegeven, ontvang je onze nieuwsbrief ook op dit email-adres.

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. We gebruiken deze informatie om de werking van onze website en zo onze dienstverlening te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk anoniem gemaakt en worden niet aan derden verstrekt.

Behalve via onze website kun je ons via verschillende andere kanalen bereiken: telefoon, post, e-mail, Instagram en Facebook. Om dat mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens.

Nieuwsbrieven

Je kunt je bij ons aanmelden voor een nieuwsbrief. Als je geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen, dan kun je je via de mail uitschrijven.

Samenwerking

Wij werken samen met bloggers en andere derde partijen. Om met iedereen contact te onderhouden verwerken wij ook van hen contactgegevens en indien van toepassing interessegebieden. Wij geven hiervoor nooit persoonsgegevens door.

Voor advertenties maken wij gebruik van ‘aangepaste doelgroepen’ via Facebook. Hierdoor kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Ook hiervoor geven wij nooit persoonsgegevens door aan derde partijen.

Als je niet wilt dat via deze platforms advertenties worden getoond dan kun je dat bij ons aangeven. Ook kun je je hiervoor bij Facebook afmelden. Let op: het kan zo zijn dat je na het afmelden nog steeds PosterTime advertenties te zien krijgt als je valt in een algemene doelgroep waar wij onze advertentie op richten.

  • Bijzondere gegevens:

Wij verwerken foto´s om onze content meer sfeer te geven. Deze verwerkingen worden altijd met nadrukkelijke toestemming gedaan en worden uiteraard niet voor andere doeleinden gebruikt.

 

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

De drukker

We geven je NAW-gegevens door aan de drukker die de posters voor ons print. We doen dit omdat zij de posters ook naar je verzenden. Onze drukker heeft tal van veiligheidsmaatregelen genomen om het verlies, misbruik en wijziging van de informatie die zij onder hun hoede hebben tegen te gaan, zoals wachtwoorden en een firewall. We hebben een overeenkomst met onze drukker afgesloten waarin we zijn overeengekomen dat zij zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens en zich houden aan de gemaakte afspraken.

MijnWebwinkel

Je NAW-gegevens, email-adres, bankrekeningnummer en bestelgegevens staan op de server van MijnWebwinkel. De reden hiervoor is dat PosterTime is ondergebracht bij Mijn Webwinkel. Mijn Webwinkel neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding. We hebben een overeenkomst met Mijn Webwinkel afgesloten waarin we met hen zijn overeengekomen dat zij zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens en zich houden aan de gemaakte afspraken.

Google

We maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken en om in kaart te brengen hoe effectief de Adwords-advertenties van PosterTime bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Hiervoor plaatst Google een cookie op onze website. De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Het IP-adres (adres van je computer) wordt niet volledig meegegeven. PosterTime heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te delen met anderen en/of te gebruiken voor andere Google-diensten. We hebben een overeenkomst met Google afgesloten waarin we met hen zijn overeengekomen dat zij zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens en zich houden aan de gemaakte afspraken. Meer informatie over Google en Google Analytics kun je vinden op hun website.

Betaaldiensten

Wij delen jouw persoonsgegevens met je bank om de betaling verder af te handelen. Je betaalgegevens worden vergrendeld verstuurd volgens de internetbeveiliging standaard SSL. Op die manier blijven de gegevens geheim en onleesbaar voor anderen. Voor meer informatie hierover verwijzen we naar de privacyverklaring van je bank. 

Externe verkoopkanalen

Bol.com

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Bol.com. Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Bol.com uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Facturatie en boekhouden

E-boekhouden

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van E-boekhouden. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. E-boekhouden is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. E-boekhouden gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan

Links van derden
Op onze website zijn links naar andere organisaties te vinden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Als je daar meer over wilt weten kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

Jouw rechten

  • Informatie en inzage: Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
  • Rectificatie: Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
  • Vergetelheid: Je kan je de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
  • Beperking: Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.
  • Bezwaar (verzet): voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
  • Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht dat inhoudt dat je het recht hebt om de persoonsgegevens te ontvangen die wij van je hebben en dat je deze gegevens kunt overdragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.

Daarnaast kun je ook:

  • Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief.
  • Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: Denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kunt hierover na 25 mei 2018 ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Tot slot

Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus en doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten. Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via  info@postertime.nl of (064) 278-7578

PosterTime, 2e Jerichostraat 13, Rotterdam.

KvK nummer: 70782539

 

 

© 2017 - 2024 PosterTime | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel